Bērnu mākslas studija

Mākslas studija bērniem no 4 – 13 gadiem.

BĒRNU RADOŠO SPĒJU ATTĪSTĪBAS PULCIŅA IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA

I. Programmas mērķis:
1. Dot iespēju skolēniem, kuriem ir mācību un sociāla rakstura problēmas pēc mācībām brīvajā laikā radīt un attīstīt:
I.1. mākslinieciskās vajadzības;
I.2. spēju uztvert, pārdzīvot un pareizi novērtēt mākslas parādību savdabību;
I.3. ieaudzināt bērna mākslinieciskās prasmes un iemaņas.
2. Dot iespēju skolēniem, kuriem ir īpašas dotības vizuālās mākslas jomā pilnveidot un attīstīt savu talantu.

II. Programmas īstenošanas uzdevumi:
1. Izkopt skolēnu mākslinieciskās emocijas un jūtas;
2. Attīstīt skolēnu māksliniecisko uztveri;
3. Ietekmēt skolēnu gaumi, uzskatus, ideālus ar mākslas estētiku;
4. Attīstīt bērnu mākslinieciskās prasmes atbilstoši skolēnu vecumam un spējām;
5. Ar mākslas palīdzību attīstīt skolēnu intelektuālās spējas, radošu pieeju uzdevumu risināšanā.
6. Paplāšināt caur mākslas uztveri un analīzi skolēnu redzesloku arī citās jomās.

III. Programmas īstenošanas plāns:
1. Pulciņa kontingents:
1.1. Sociālā riska grupas bērni;
1.2. Talanīgie bērni.
2. Pulciņa nodarbībās pielietojamās metodes:
2.1. Skolēnu novērošana un iesaistīšana pulciņā;
2.2. Verbālās metodes:
Stāstījums, paskaidrojums, saruna, diskusija, analīze;
2.3. Praktiskās metodes:
Zīmēšana, gleznošana, veidošana, grafika, kolāža, jauktas tehnikas.
2.4. Izmantojamie materiāli:
Dažāda veida papīrs, dažāda veida krāsas, dabas materiāli, tekstila materiāli, plastelīns, māls.
3. Stundu sadalījums nedeļā un mācību ilgums:
3.1.Nodarbību laiks 1 reizi nedēļā.
3.2.Nodarbības ilgums 2 akadēmiskās stundas

IV. Programmas īstenošanas plānotie rezultāti
1. Atraisīt bērnus un rādīt ticību savām spējām;
2. Radīt bērnā prieku un gandarījumu par savu darbu;
3. Dot iespēju gūt radošas darbības pieredzi;
4. Izkopt spējas novērtēt skaisto;
5. Attīstīt skolēnu radošas domāšanas spējas.

Kopā: 70 stundas. Nodarbības vienreiz nedēļa (90 min)

Pasniedzēju darbi:

Bērnu darbiņi:

Sadarbības partneri

SIA”BBQ, restorāns "Čarlston"
SIA „Resto Prime", restorāns „Tokyo”
SIA „Oregano”-kafejnīca
Restorāns „IL Patio”
SIA „Hotel Bergs”- restorāns
SIA „ Blends",Grilbārs „Muca”
SIA „G&K”, restorāns„4 rooms”
SIA „Jurbalt Group”
SIA”Sondo-in”, kafejnīca „Taverna”
SIA „Little Italy”, picērija
SIA ‘Pica serviss”, picērija „Čili Pica” Restorāns „Pigas Pils”
Valsts SIA "Rīgas pārtikas ražotāju vidussskola"